Inovativni taxi sistem

U avgustu 2014. TAKSI TAXI je u počeo da koristi inovativni taxi sistem, koji je znatno unapredio funkcionisanje call centra, obezbedio monitoring nad svim taksi vozilima i doneo brojne nove mogućnosti.

Aplikacija za rad u call centru maksimalno optimizuje ceo proces i omogućava operaterima da istovremeno odgovore na veliki broj poziva i da svakoj stranci pronađu slobodno vozilo u vrlo kratkom roku.

Inovativni taxi sistem

Svako vozilo TAKSI TAXI-a je opremljeno tablet računarom sa Android platformom. Komunikacija sa call centrom se odvija putem GPRS-a, a GPS omugućava operaterima dvadesetčetvoročasovni monitoring, u realnom vremenu, nad svim taksi vozilima.

Prilikom naručivanja vozila, operater u call centru upisuje adresu stranke, dodatne zahteve(npr. bolje vozilo, karavan, prevoz kućnog ljubimca itd.), a sistem zahvaljujući GPS-u locira najbliže vozilo koje odgovara navedenim kriterijumima i proračunava vreme potrebno da stigne do zadate adrese. Sistem vožnju dodeljuje samo jednom, odnosno najbližem taksisti, a njemu, uz zvučnu signalizaciju, na tablet momentalno stiže adresa stranke, kao i eventualne napomene. Ceo proces traje svega nekoliko sekundi, tako da je vreme koje stranka provede čekajući na vezi minimalno.

Inovativni taxi sistem

Dvadesetčetvoročasovni monitoring nad svim taksi vozilima, omogućava nam da u svakom trenutku imamo uvid u njihov položaj u realnom vremenu, vožene relacije, predjenu kilometražu, kao i to da li su trenutno slobodni ili zauzeti. Zahvaljujući tome stranke u vozilima TAKSI TAXI-ja mogu da se osećaju potpuno sigurno. Sa druge strane sistem omogućava i veću bezbednost za taksiste kroz takozvani ,,panic taster”, odnosno opciju obaveštavanja call centra o eventualnom napadu ili problemu.

Inovativni taxi sistem


Podelite na:
  • Napišite preporuku za našu firmu i pročitajte preporuke drugih.
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus